GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kötelező a bankkártyás fizetés a kereskedelmi üzletekben 2021. január 1-től?

Azon adóalanyok (kereskedők, szolgáltatók), akik nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik, kötelesek biztosítani a fogyasztók, a vevők számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.

(Jogszabályi hely: 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről)

Bankterminál-használati (POS) szerződést kell kötni, bankkártya-lehúzó masinát kell szerezni, adattovábbítási szerződést kell kötni, internetes szerződést kell kötni, újabb áramvételezési hely kell a terminálnak, fizikailag hely kell a terminálnak, feltehetően (szerencsétlen esetben) újabb bankszámla és/vagy bankkártya elszámolási számla kell. Bankkártyabizonylat hegyek keletkeznek, amelyeket fel is kell dolgozni, naponta helyére könyvelni.

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre

Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

 1. a) a gyógyszertárak,
 2. b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08
 3. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási,
 4. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi,
 5. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
 6. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,
 7. 49.32 szerinti taxis személyszállítási,
 8. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
 9. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),
 10. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási,
 11. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
 12. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
 13. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,
 14. a 95.1-95.2 szerinti javítási,
 15. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
 16. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
 17. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási

tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

 1. ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
 2. bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
 3. bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
 4. bd) a termelői borkimérés,
 5. be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,
 6. c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek, a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.
Milyen változások történtek a számlakiállításhoz kapcsolódóan 2020. július 1-től?

Az Áfa törvény 163. §-a értelmében: A számlát a termékértékesítés vagy a szolgáltatás teljesítését követően, az Áfa-törvény szerinti teljesítéséig (előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig) de legfeljebb az attól számított meghatározott időn belül ki kell állítani. A számla kiállítási idő eddig 15 nap volt, ami  július 1-től 8 napra változott.

Számla kiállítási határidők bizonyos esetekben:

 • Közösségen belüli termékértékesítés vagy olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót az igénybe vevő fizeti – azaz fordított adózású ügyletek – , a teljesítés hónapját követő hónap 15. napon belül – ez  most július 1-től sem változott;
 • akkor ha a számla áthárított adót (áfá-t) tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 8 napon belül kell a számlát kiállítani;
 • ha az ellenértéket – ideértve az előleget is – készpénzzel vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, ekkor a készpénzes számlát haladéktalanul ki kell állítani;
 • Gyűjtőszámlánál a 8 napot a gyűjtőszámlás időszak utolsó napjától kell számítani;
 • Helyesbítő számlánál, számlával egy tekintet alá eső okiratnál a 8 napot a módosításra okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől kell számítani;

2020 július 1-jétől a következő adómentes ügyletekről is kötelező lesz számlát vagy nyugtát kiállítani, nem elegendő a számviteli bizonylat:

 • Magánorvosnak, természetgyógyásznak és a fogorvosnak, fogtechnikusnak annál a szolgáltatásnyújtásnál és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítésnél, amelyek humán orvosi tevékenységet jelentenek;
 • Egyéb oktatásnál – melyek nem az alapképzésekhez tartozó képzéseknek számítanak;
 • Ingatlan adómentes értékesítésénél;

A vevői adószám feltüntetése kötelező 2020. július 1-től:

 • 2020. július 1-jétől adóértéktől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított, áthárított adót tartalmazó számlán kötelező feltüntetni a számlabefogadó adószámának első 8 számjegyét az áthárított áfa összegtől függetlenül. Az adószám hiányában nem érvényesíthető az adólevonás;
 • A július 1-je előtt kiállított, ezt követő teljesítési időpontú, 100 000 Ft-os adótartalmat el nem érő számla vevői adószám hiányában is adólevonásra jogosít (áttérési szabály);

Az elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése minden számlára – 2020. július 1-től hatályos

 • 2020. július 1-jétől az áfa értékétől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni elektronikus adatszolgáltatás keretében a NAV felé;
 • ez vonatkozik az adómentes számlákra is – tehát a tárgyi mentes és az alanyi mentes számlákról is jelentést kell adni -, ha belföldi adószámú adóalany felé állítják ki;
 •  a belföldi fordított adózású számlák is a kötelező adatszolgáltatás alá esnek;
 • az alanyi adómentes adóalany felé és a kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végző felé kiállított számlák is a kötelező adatszolgáltatás alá tartoznak;

Az elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése – Az adatszolgáltatás módja kiállított számlákról:

 • Számlázó programmal kiállított számlánál: azonnali, emberi beavatkozás nélküli, automatikus elektronikus adatszolgáltatás az adóhatóság által megadott .xml formátumban;
 •  Nyomdai számlánál: a NAV képernyőfelületén kell teljesíteni a manuális adatszolgáltatást az Áfa törvény 169.§ szerinti adattartalommal;

– a számla kiállításától számított 4 napon belül;

– 500.000 Ft-os adótartalmat elérő számlánál legkésőbb a következő napon;

Adatszolgáltatás a beérkező számlákról:

 • 2020. július 1-jétől a befogadói belföldi összesítő jelentést már értékhatárra tekintet nélkül be kell adni az áfa bevallás részeként;

 

Az Ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőnek akkor is kell ügyfél-átvilágítást végeznie ha ügyvéddel áll kapcsolatban?

Az ingatlanügylettel kapcsolatos – saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele – tevékenységet végző szolgáltató ügyfél-átvilágítási kötelezettsége ingatlan eladása, illetve vásárlása esetében akkor is fennáll, ha ezen ügyletek során az eljáró ügyvéd a szolgáltató ügyfele vonatkozásában az ügyfél-átvilágítást elvégezte.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés f), h), n), o) és r) pontja szerinti tevékenységet végző szolgáltatók esetében a törvény végrehajtásával kapcsolatos eljárási kérdésekben a véleményünk a következő:

A Pmt. 6-13. §-ai pontosan, kógensen meghatározzák a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző szolgáltatók ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeit.

A Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor.

A Pmt. 3. § 45. c) pontja szerint üzleti kapcsolat a Pmt. 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott – ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző – szolgáltató vonatkozásában az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony.

A Pmt. 3. § 41. b) pontja alapján ügyfél, aki az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott – ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző – szolgáltató vonatkozásában az ingatlan eladása és vétele, vagy bérbeadása és bérbevétele céljából ajánlatot kér.

A Pmt. fent hivatkozott jogszabályhelyei előírják az ingatlanügylettel kapcsolatos – a saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele – tevékenységet folytató szolgáltatók ügyfél-átvilágítási kötelezettségét az ingatlan eladása és vétele vonatkozásában ajánlatot kérő/tevő ügyfelek tekintetében

A Pmt. 22-23. §-ai alapján a szolgáltató jogosult elfogadni a Pmt. 7-10. §-ban meghatározott más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét, azonban a felelősség a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltatót terheli.

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatónál az ingatlan eladása vagy vétele céljából történő ajánlat kérés/tevés időben megelőzi az ügyvéd adásvétellel kapcsolatos tevékenységét. Tehát a Pmt. szerinti azonosítási kötelezettség előbb jelenik meg az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatónál.

Életszerű azonban, hogy az ügyfél-átvilágítás az adásvételi szerződést intéző ügyvédnél, vele egy időben történjen az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltató által is.

Ez egyrészt történhet úgy, hogy maga a szolgáltató végzi el az ügyél-átvilágítást a saját belső szabályzatában rögzített eljárásrend szerint.

Másrészt történhet úgy is, hogy az ügyvéd végzi el az ügyfél-átvilágítást és annak egy példányát a szolgáltató – az ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján – átveszi az ügyvédtől.

u

Aliquam Sed Neque Massa ?

Suspendisse potenti. Pellentesque in sagittis quam. Nulla pretium, enim sed pharetra convallis, est mi vehicula velit, et auctor lacus quam eu massa.
u

Commodo Fermentum Arcu Venenatis ?

Nunc et feugiat purus. Duis pretium quis nisl cursus molestie. Pellentesque nec velit ac odio elementum tincidunt vitae id eros. Nulla facilisi.
u

Duis Pretium Quis Nisl Cursus ?

Quisque egestas tellus nec nunc volutpat malesuada. Suspendisse semper, mi a iaculis convallis, nisi erat mollis dui, non vestibulum odio nunc eget erat.
u

Donec Sed Finibus Nibh ?

In ut libero vitae lectus ullamcorper semper vitae quis dui. Nullam condimentum nunc nibh, vitae cursus eros laoreet et. Vivamus at ante facilisis, ornare ipsum ac, commodo risus.

CONTSOFT SSC KFT.

Fókuszban: Az Ön vállalkozása

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!