ContSoft 

ÜZLETI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

ALAPÍTVA 1998

Tevékenységünk

A CONTSOFT SSC Kft. fő tevékenységi köre a számviteli és az adótanácsadói terület, valamint az üzleti tanácsadás. A szakembereink évek óta aktívan dolgoznak a könyvelés, az adózás, pénzügy és számvitel területén, ahol magas színvonalú gyakorlatot szereztek.

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS

A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletben előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, a könyvviteli szolgáltatás és a könyvvizsgálói tevékenység együttesen.
A számviteli szolgáltatást végző könyvelőnek, könyvvizsgálónak jogszabályi feltételeken alapuló engedéllyel kell rendezniük. A gazdálkodók vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőire, azaz a mérlegképes könyvelőkre vonatkozóan a számviteli törvény, valamint a nyilvántartásra vonatkozóan külön kormányrendelet írja elő a szabályokat.

BÉRÜGYVITEL

Bérügyvitelnek nevezzük a szoftverrel támogatott, komplex jövedelem és bérszámfejtést, amely a társadalombiztosítás, egészség- és nyugdíjbiztosítással és a családtámogatással összefüggő funkciókat is egységesen elvégzi. Számos törvény rendelkezik arról, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni a munkadíj kiszámításakor, illetve kifizetésekor, milyen paraméterek befolyásolják a jövedelem mértékét. A bérügyvitel elsődleges feladata, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony keretén belül foglalkoztatottak jövedelem elszámolását biztosítsa oly módon, hogy az teljes összhangban legyen valamennyi vonatkozó törvényi előírással. Rendkívül fontos ezekből az elszámolásokból különböző szempontú adatszolgáltatások nyújtása, mind a belső és külső érdeklődők, mind pedig a hatóságok számára.

VÁLLALATOK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA

A belső kontrollrendszer – a nemzetközi gyakorlattal összhangban, az INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), a COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), a COBIT (The Control Objectives for Information and related Technology) stb. ajánlásaira alapozva – magában foglalja a korszerű szervezetirányítási, menedzselési elemeket is, amelyek nagyobb részével a társaságok vezetői eddig is tisztában voltak, és napi tevékenységükben alkalmazták azokat.

TANÁCSADÁS, HATÓSÁGI KÉPVISELET

A tanácsadás definíciója az Európai Tanácsadási Társaság megfogalmazása szerint: ―A tanácsadás: egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, amely a szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz.‖ (EAC 2002)

Mi is az az SSC?

Az SSC az angol Shared Service Center rövidítése, amelyet magyarul Szolgáltató Központnak hívunk.

MODULARIZÁCIÓ

a kompromisszumok gazdaságtana. A modularizáció vagy más néven tömeges testre szabás azt jelenti, hogy a szolgáltató megpróbálja egyszerre érvényesíteni a standardizáció és a testre szabás előnyeit. Azaz folyamatosan csökkenti a szolgáltatás önköltségét, ezáltal növeli a szolgáltatáson keletkező profitot, miközben javítja a szolgáltatás minőségét és így fokozza az igénybevevő megelégedettségét.

U
SSC DEFINÍCIÓK

A Shared Service Center (SSC) tulajdonképpen az outsourcing egy fajtája. Egy szolgáltatás csomag, melyben nem egy, hanem több egymástól eltérő részfolyamatot ad ki a cég egy külső vállalat számára (pl.: telefonos ügyfélszolgálat, adminisztrációs feladatok), ezzel még egységesebbé, hatékonyabbá és olcsóbbá téve tevékenységét.  

GL – General Ledger, a Főkönyvi Könyvelés vagy Főkönyvi könyvelő rövidtése, aki a főkönyvi könyvelés elvégzésért és a kiegészítő mellékletek, dokumentumok elkészítéséért felelős.

SLA – Service-level agreement, az az magyarul Szolgáltatási Szint Megállapodás, az ügyfél és a szolgáltató közötti megállapodás a szolgáltatás minőségére, felelősségekre és garanciákra vonatkozóan, melynek célja, hogy mérhetővé és számon kérhetővé tegye a szállító teljesítményét.

AP – Accounts Payable, azaz Kötelezettség: Egy cég illetve személy szállítókkal szembeni tartozása, azaz olyan pénzbeli összeg, amely még nem került kifizetésre. Az AP könyvelők éppen ezért bejövő, azaz szállítói számlák kezelésével foglalkoznak.

AR – Accounts Receivable az az Követelés: olyan fizetési igényt jelent, amely valamilyen értékesítés vagy szolgáltatás illetve előleg- vagy kölcsön nyújtásából ered. Az AR könyvelők a kimenő, vevői számlák kezelésével foglalkoznak.

SME– Subject Matter Expert (szakértő): olyan munkatárs, akinek a szerepe az, hogy a megszerzett tudásával és ismereteivel segítse egy egész részleg vagy több csapat munkáját – például az emberek tréningelésével, folyamatfejlesztéssel vagy folyamatmigrálással. Ez az ember a szervezeti struktúrában lehet egy csapat tagja, de előfordul, hogy egyedül dolgozik és egy menedzsernek jelent.

FTE – Full Time Employee (munkavállaló); egy olyan rövidítés, amit gyakran arra használnak, hogy leírják, hány ember dolgozik egy csapatban.

SZOLGÁLTATÁSOK STANDARDIZÁLÁSA

a termelékenység gazdaságtana. Ilyenkor a szolgáltatás végeredménye mindig ugyanaz, ezért a szolgáltató szempontjából az ár és a mennyiség, míg az igénybevevő számára a szolgáltatás típusa és minősége a döntő. Ez egy állandó termelékenységjavítást céloz meg, amely költség-és árcsökkenéshez vezet.

TESTRE SZABÁS

az elvárások gazdaságtana. Ilyenkor nem az ár és a mennyiség a döntő a szolgáltatás értékelésében, hanem a szolgáltatási minőség és az elvárások teljesülése. Az igénybevevő elégedettsége nem egy előzetesen jól definiált szolgáltatási szintnek való megfeleléstől függ, hanem attól, hogy az igénybevevő úgy érzi-e, hogy a megfelelő szolgáltatást kapta vagy sem.

 

CONTSOFT SSC KFT.

Fókuszban: Az Ön vállalkozása

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!