Éves beszámoló 2024

A számviteli törvény és a gazdasági események elszámolásának szabályai évről évre folyamatosan változnak, ez pedig nagy hatással van a gazdasági év lezárására is. Ezekre a változásokra minden esetben érdemes felkészülnünk. Jelen cikkünkben összefoglaljuk nektek a legfontosabb tudnivalókat és változásokat a 2024-es éves beszámoló kapcsán.

A cikk megjelenésének dátuma:

2024.04.28

Változások a 2024-es év beszámolójában

Az elemzők több cikkben is felhívták a figyelmünket arra, hogy a Számviteli törvény több alkalommal is módosult, a változások számos jogszabályban kerültek szabályozásra.

Kisvállalati adóalap módosító tételek

A kiegészítő mellékletben már a kisvállalati adóalap módosító tételeit is be kell mutatni.

Halasztott adó

A halasztott adóval kapcsolatban új fogalmakkal bővült a számviteli rendszer. Az IFRS-t használó vállalatok már találkozhattak a halmozott adó fogalmával, ez akkor merülhet fel, ha az adóalap módosító tételeknek olyan jövőbeni hatásai vannak, amelyek átmeneti adókülönbözetet eredményeznek. 2024 januárjától attól függetlenül is kimutatásra kerülhet a halasztott adó, hogy IFRS-t használunk, vagy sem. A halasztott adókövetelés/kötelezettség az éves beszámoló mérlegében is helyet kapott, az eredménykimutatás tagolásában szerepel.

Újrahasznosítható termékek visszaváltási díja

Hivatalosan ez év január 1-jétől lépett életbe itthon is az italos dobozok, flakonok és üvegek visszaváltási rendszere, azonban több üzletben ez még jelen cikk írásának pillanatában sem került implementálásra. A kötelező visszaváltási díjas rendszer kapcsán azonban szintén módosultak a számviteli törvény rendelkezései. Eltérő elszámolás vonatkozik a következő termékekre:

  • a kötelezően visszaváltási díjas, de újra nem használható termékek visszaváltási díjára
  • a kötelezően visszaváltási díjas és újra használható termékek díjára
  • a gyártók által önkéntesen vállalt visszaváltási díjas termékek díjára

Társasági adó adatainak közzététele

A TAO-val kapcsolatos információkat tartalmazó jelentést az uniós jog hatálya alá nem tartozó anyavállalat leányvállalatának és az ilyen anyavállalat vagy önálló vállalkozás fióktelepének kell közzétennie. Ha ehhez az anyavállalat – mint önálló vállalkozás – nem biztosított minden adatot, abban az esetben erről a leányvállalatnak, vagy fióktelepnek kell nyilatkoznia és közzétennie. A jelentés megtekintésének lehetőségét legalább 5 egymást követő évig hozzáférhetővé kell tennie a vállalkozásnak. Ezt az előírást először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

Elengedett pótbefizetés, osztalék

Korábban csak a gazdasági társaságoknak volt lehetőségük arra, hogy a pótbefizetésből és az osztalékból származó követelések elengedésre kerüljenek. Az idei évtől ez már a szövetkezetekre is kiterjesztésre kerül. 

Építményi jog

Az új számviteli szabályok szerint az idei évtől az építményi jogot a tárgyi eszközök között kell nyilvántartani, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként.

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolója

Változtak a mikrogazdálkodók éves beszámolójának értékhatárai is. Egyszerűsített éves beszámolót akkor készíthet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  • mérlegfőösszeg 150 millió forint
  • éves nettó árbevétel 300 millió forint
  • üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma 10 fő

 A mérlegfőösszeg a korábbi 100 millióról emelkedett 150-re, míg a nettó árbevétel 200-ról nőtt 300 millió forintra. 

Könyvvizsgáló választása

A számviteli törvény minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó számára kötelezővé teszi a magyar számviteli szabályok szerint összeállított éves beszámolója könyvvizsgálatát. Semmi nem tiltja azonban, hogy a mentesülő vállalkozók a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozókhoz hasonlóan könyvvizsgálót bízzanak meg beszámolójuk felülvizsgálatával.

Kivételt képeznek ez alól, azok a vállalkozások, amelyek az üzleti évet megelőző két év átlagában 300 millió Ft alatti árbevétellel és ezzel egyidejűleg, 50 főt meg nem haladó alkalmazotti létszámmal dolgoztak.

Ha az Ön vállalkozásának is könyvvizsgálói segítségre van szüksége, a megfelelő felkészültség és mindenre kiterjedő széleslátás érdekében ajánlott a ContSoft SSC Kft. szakértőivel konzultálni.