TANÁCSADÁS, HATÓSÁGI KÉPVISELET

TANÁCSADÁS

A tanácsadás kifejezést hallva sokan azt gondolják, hogy ha problémahelyzetben vannak, elmennek egy tanácsadóhoz, aki megmondja „tutit”, hogy mit, hogyan kell tennie. A kialakult képzet a tanácsadásról az, hogy a problémahelyzetekhez vannak sztenderd megoldási sémák, amiket a tanácsadó, mintegy készételt átad a hozzáfordulónak és annak megszűnik a problémája. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja az egyén élethelyzetét, személyiségét és egy uniformizált megoldásban hisz. Ez a laikus megközelítés.

A tanácsadás professzionális értelmezése azonban teljesen más alapokról indul. A tanácsadás fogalma leginkább az angol counselling (konzultáció, megbeszélés) kifejezéssel írható le.

Referenciák

Az Európai Tanácsadó Társaság (European Association for Counselling) megfogalmazása szerint (EAC, 2002) „a tanácsadás interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) – egyének, családok, csoportok vagy intézmények -, között jön létre, és szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést használ.”

Interaktív: azaz kettő vagy több személy között zajlik, akik folyamatosan kommunikálnak, visszajeleznek egymásnak és meghallgatják egymást. Közösen keresik a megoldást a tanácskérő helyzetére.

Holisztikus: A folyamat során a tanácsadó figyelembe veszi a tanácskérő egyéni élethelyzetét, személyiségét, és a külső körülményeket.

A tanácsadási folyamat során a tanácsadó sosem dönt az ügyfél helyett!

„Az a jó döntés – mondja Xantus László (1983) – amelyet a tanácskérő önmaga hoz meg, miután megvizsgált több lehetséges alternatívát, és amely döntéséért hajlandó vállalni a felelősséget, vagyis viselni az elhatározás következményeit.”

HATÓSÁGI KÉPVISELET

A hatóságok előtti céltudatos és sikeres képviselet elengedhetetlenül szükséges a társaságok hatékonyságának növelése, illetve veszteségek és joghátrányok minimalizálása érdekében.

Az hatósági képviseleti szolgáltatásunk során társaságunk több évtizedes tapasztalata révén hatékonyan és szakszerűen képviseli ügyfelei érdekeit, mint adóhatósági, mint munkaügyi eljárások és ellenőrzések során.

U
HELYZETELEMZÉS
Az ellenőrzés előtt vagy közben felmerülő kérdések egyedi megválaszolása.
KAPCSOLAT A HATÓSÁGGAL
Személyes részvétel az ellenőrzési eljárásban és konzultációkon.
ADMINISZTRÁCIÓ - ÜGYKEZELÉS
A hivatalos levelezés kezelése (hagyományos és elektronikus felületeken egyaránt).
JOGORVOSLAT
Szükség esetén a jogorvoslati lépések megtétele a veszteségek és joghátrányok minimalizálása érdekében (észrevétel, fellebbezés, felügyeleti intézkedés).
Referenciák

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

Konyár Község Önkormányzata