Társasági adó kedvezmények

Idén is május 31-e a társasági adó kalkuláció bevallási határideje a gazdasági társaságoknak. Jelen cikkünkben tisztázzuk, hogy milyen vállalatok kötelesek megfizetni a TAO-t, illetve összegyűjtöttük az adóalap csökkentő tételeket.

A cikk megjelenésének dátuma:

2024.05.09

A társasági adóról röviden

A társasági adó a jövedelem- és nyereségadók egy fajtája, 2017 óta mindössze 9%-os mértékével az Európai Unió tagállamai közül a legalacsonyabb értékkel bír. Emellett azonban elmondható, hogy az EU-n belül csak Magyarországon létezik iparűzési adó és innovációs járulék, melyek tovább növelik a fizetendő adó mértékét.

A társasági adó alanyai

Hazánkban mind a belföldi, mind az külföldi illetőségű adóalanyok kötelesek társasági adót fizetni, akik hazai fiókteleppel rendelkeznek. 

Belföldi adóalanyok közé tartoznak a társas vállalkozások, az egyéni cégek, illetve a non-profit szervezetek is, nem kell azonban adót fizetniük a KIVA alanyainak, a felszámolási eljárás alatt álló adóalanyoknak, de a pártoknak, vagy például a Magyar Nemzeti Banknak sem. 

Társasági adóalapot csökkentő tételek (a teljesség igénye nélkül)

A TAO esetén is több, különböző adóalap kedvezményről beszélhetünk, ezekből mi is összegyűjtöttünk párat:

  • Elhatárolt veszteségek
  • Foglalkoztatás-ösztönzés
  • Alapkutatás, alkalmazott kutatás,kísérleti fejlesztés
  • Közcélú adomány
  • KKV beruházási kedvezmény
  • Műemlék Ingatlanon történő beruházás, karbantartás költsége 
  • Startup vállalkozásban való részesedés szerzésének kedvezménye

Elhatárolt veszteségek

Rendeltetésszerű joggyakorlás esetén a korábbi évek negatív adóalapja alapján kerül felszámításra, az adóévi elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50%-áig képes csökkenteni az alapunkat. A keletkezését követő öt (5) adóéven belül, elszámolható.

Foglalkoztatás ösztönzés

20 fő alatti foglalkoztatott esetén, legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén a kifizetett bér, de legfeljebb az érvényes minimálbér kerülhet levonásra. Szakképzés támogatása esetén a duális képzésben résztvevő hallgató után a szakképzési munkaszerződés alapján havonta a minimálbér 24%-a vonható le. Ha olyan személyt foglalkoztatunk, aki korábban munkanélküli, vagy fogvatartott volt, a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett szociális hozzájárulási adó összege kerülhet felszámításra. Ezen felül létszámbővítés esetén is élhetünk kedvezménnyel, hiszen állományi létszám növelése esetén az adóévben a bevétel havonta a minimálbér összegével csökkenthető, amennyiben a munkavállalók létszáma nem haladja meg az 5 főt.

Közcélú adomány

Közhasznú szervezetek, közérdekű vagyonkezelő alapítványok (mértékük a támogatás 20%-a), a Magyar Kármentő Alap, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával (mértékük a támogatás 50%-a) is csökkenthetjük adóalapunkat. Feltétele, hogy igazolást tudjunk adni a támogatásról. 

KKV beruházási kedvezmény

Magánszemélyekből álló kis és középvállalkozás esetén van lehetőség igénybe venni. A beszerzések után, legfeljebb az adózás előtti eredményig tudjuk csökkenteni adóalapunkat.

Műemlékingatlanon történő beruházás, karbantartás költsége

A beruházás, karbantartás, felújítás bekerülési értékének kétszeresével csökkentheti adóalapunkat.

Startup vállalkozásban való részesedés szerzésének kedvezménye 

Stratup cégeknek nevezzük, az olyan vállalkozásokat, melyek 3 évnél nem régebbiek, nettó árbevételük pedig 100 millió forint alatti. Állományi létszáma 20 fő alatti és valamilyen innovatív, új termék, új technológia, vagy új szolgáltatás létrehozásával foglalkozik. A támogató csak TAO alany lehet, nem létesülhet tulajdonosi kapcsolat, azaz nem szerezhetünk 50% feletti tulajdoni hányadot, a befektetést pedig kötelesek vagyunk 4 éven keresztül megtartani. A feltételek teljesülése esetén a részesedés bekerülési értékének 3-szorosa 4 éven keresztül egyenlő mértékben, csökkentheti az adóalapunkat, évenként maximum 20 millió forinttal.